MARST - Dreambox
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks | Čtenáři |
 
Hlavn?
 
 
 
 
     

 
Forum
 
   
 
     

 
Sekce
 
   
 
     

Google
 
Web marst.net

dne 09. 12. 2004

9335 peten

DreamBox v dom?c? s?ti s adsl modemem bez routeru

M?l jsem d??ve Speedtouch adsl modem bez routeru a jako jednoduchou variantu dom?c? s?t? jsem zvolil druhou s??ovou kartu do PC a switch ...

Po dlouh?m laborov?n? se mi kone?n? poda?ilo rozchodit p?ipojen? DB k internetu v s?ti 3 PC

Moje konfiguraceHW: 3xPC , 1xDB, ADSL modem , switch (5 konektor?) , 4 s??ov? karty

Postup:

 • ?Do PC s p?ipojen?m k internetu p?es modem ADSL jsem p?idal druhou s??ovou kartu?a za n? dal switch (Edimax 5 port?)
 • - Do switche p??m?m (ne k???en?m) kabelem v?echny (2) PC a Dreambox

Konfigurace:

 • Nastaven? TCP/IP na serveru

 • S?tovka k modemu ADSL :
 • ????Povolit sd?len? (Mo?no zapnout Firewall)
 • ????Nastaven? adres nechat jak jsou

 • S??ovka ke switchi:
 • ????Adresu IP : 192.168.1.1
 • ????Maska pods?t? : 255.255.255.0
 • ????( ??dnou v?choz? br?nu )

Nastaven? TCP/IP na stanic?ch v s?ti nakonfigurovat obdobn? jako server.

ka?d? po??ta? mus? m?t jinou IP adresu. napr. 192.168.1.2, 192.168.1.3 atd.

Maska pods?t? je pro v?echny pc stejn? , a to 255.255.255.0

Aby ?lo vyu??vat p?i p?ipojen? k internetu p?ekladu adres (NAT), nastavte na stanic?ch jako

V?choz? br?nu IP adresu serveru : 192.168.1.1.

N?kter? aplikace (nap?. vyu??vaj?c? slu?eb SOCKS serveru) vy?aduj? zadat adresu

DNS serveru. : 192.168.1.1

Dreambox - Stejn? jako klientsk? PC.

 • IP adresa : 192.168.1.5
 • Maska : 255.255.255.0
 • Typ : LAN
 • Nameserver: 192.168.1.1
 • Br?na : 192.168.1.1
 • ( a za?krtnout Nastaven? s?t?)

A JE TO !!!!


Souvisejc lnky:
Jak instalovat NFS (14.02.2005)
Kontrola propojen? Dreambox a PC (08.12.2004)

[Akt. znmka: 3,06] 1 2 3 4 5

Autor: Marst | Komente: 71 | Pidat koment | Informan e-mail Vytisknout lnek


Dnešní datum: 29. 11. 2022   Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS bluecounter Website Statistics bluecounter Website Statistics